Over ons

De Bewonersorganisatie Rivierenbuurt/Spuikwartier is een stichting met als doel bewoners in de wijk met elkaar in verbinding te brengen en een goed woon-, leef- en werkklimaat te bevorderen.

De stichting tracht haar doel te bereiken door:

  • het ondersteunen van initiatieven van inwoners van het werkgebied;
  • Het volgens van ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op het woon-, leef- en werkklimaat;
  • het uitgeven van een wijkkrant;
  • het bevorderen van deskundigheid van de inwoners ter zake van het behartigen van hun belangen

De leden van het bestuur zijn benoemd voor maximaal 6 jaar en het bestaat uit de volgende personen:

  • Jan van Gaalen
  • Marlot van Dokkum
  • Margit Heine
  • Ana Zapater
  • Jeroen Heijning
De opening van de wijktuin