Wijkberaad

Waarom een digitaal WIJkberaad .

Een WIJkberaad in de Rivierenbuurt & Spuikwartier is hard nodig om op onderwerp-niveau zicht te krijgen op wat er in onze wijk leeft en wie zich waarvoor zou willen inzetten. Dankzij Corona ontdekt: nu digitaal permanent voor alle medebewoners beschikbaar.
Daarom …

Laat jouw stem nu híer horen!

Onder de toelichting staan na enkel algemene persoonsgegevens slechts 3 vragen ten aanzien van onze wijk aan jou, als bewoner van de Rivierenbuurt of het Spuikwartier, waarop het BRS-bestuur graag jouw antwoord wil weten:
– Waarover in de wijk maak jij je zorgen?
– Waaraan wil je dat aandacht wordt besteed?
– Waar wil je zelf een bijdrage aan leveren?

Toelichting:

Deze inventarisatie van wat leeft, is nadrukkelijk níet om alle zorgen en wat de wensen zijn nú al in detail zichtbaar te krijgen.
Zo is het t.a.v. de “prostitutie verplaatsing” in de vragenlijst nu alleen van belang of iemand daar aandacht voor wil.
En of die persoon aan een werkgroep/team wil bijdragen.
Wát de zorgen en wensen precies zijn, dat moet later in een werkgroep/team allemaal uitgewerkt gaan worden.
Daarvoor moeten we weten wie we daarvoor moeten uitnodigen deel te nemen. Daarom is de huidige vragenlijst.

Vul s.v.p. het onderstaande  enquête formulier in:

Privacy: De informatie, die je invult, wordt alleen gebruikt door het BRS bestuur om beter met de wijk te kunnen communiceren.

Vul je e-mailadres in zodat we je kunnen bereiken.
Gebruik alleen kernwoorden, gescheiden door een punt-komma, bijv.: "nieuwbouw = hoogbouw; prostitutie". Max. 80 tekens.
Gebruik alleen kernwoorden, gescheiden door een punt-komma, bijv.: "Cultuur in de wijk ; armoede". Max. 80 tekens.
Bovenstaand zijn een aantal teams benoemd, sommige zijn nog niet actief. In alle teams is de inzet van meerdere medebewoners echt nodig. Kies er maximaal 3 uit waar je tijd aan zou willen besteden.