Met meer man-/vrouwkracht gas geven voor de wijk

Zoals ik in juli 2018 schreef, gaat er heel veel op onze wijk afkomen waar we nu nog invloed op kunnen hebben, mits we er ons er nu gezamenlijk voor inzetten.
Daarom zijn er verschillende werkgroepen nodig. Die namens ons inzicht en kennis verzamelen om visie en oplossingsrichting aan te dragen die het wonen in onze wijk gezond en aangenaam maken en houden.
Je hoeft nú nog niet deskundig te zijn om je in te willen zetten op een onderwerp. Voldoende is belangstelling en nieuwsgierigheid. En de wil er voor de wijk iets moois en voor jezelf en mede wijkbewoners een meer gewenste toekomst in de wijk mee te bevorderen.
We hebben vacatures voor:
Straat contactpersonen
Werkgroep Kla/Etr
Werkgroep Stedenbouw
Webeditor c.q Webredacteur

M/V
Let op !-) …Zowel mannen als vrouwen zijn even geschikt om zich op te geven!

Werkgroep Verkeer

Er is al een belangrijk eerste resultaat:
Vier enthousiaste buurtbewoners hebben een concept Verkeersvisie R/S document gemaakt dat inzicht geeft in de knelpunten en de mogelijke oplossingen voor de hoofdwegen rond de kern van onze wijk. Dat rapport is nu ter inzage en voor commentaar beschikbaar voor alle bewoners van onze wijk. Deze verkeersvisie is te downloaden op de pagina: bewonersorganisatie/werkgroep verkeer. Wij zien jullie bijdrage graag tegemoet.
Eind oktober hopen we alle commentaar verwerkt te hebben.
In het Leefbaarheidsoverleg van 13 december zullen we het aan alle bewoners presenteren.
Intussen willen wij met de gemeente in overleg treden om met dit stuk als basis tot constructief overleg te komen.

Straatcontactpersonen

De eerste 10 straatcontactpersonen hebben ons al meteen goed geholpen door het bovengenoemde rapport ook bij hun kennissen in de straat onder de aandacht te brengen.
En we hebben nog veel meer bewoners nodig die het 2-richting verkeer tussen bewoners onderling én bewoners en bestuur vergroten! Daarom willen we graag dat u zich opgeeft om voor uw straat Straatcontactpersoon te zijn. Geef u op via info@brs-denhaag.nl als straatcontactpersoon.

Werkgroep Klimaat adaptatie/Energietransitie c.q. Duurzaamheid

Het eerste contact met de gemeentelijke projectgroep Energietransitie vond medio oktober plaats. Om wijzer te worden heb ik een zeer leerzame gratis college-reeks bij de bewonersorganisatie Zeehelden gevolgd.
Centraal gelegen in het CID-gebied is onze wijk een van de proefkonijnen waar de gemeente de energietransitie willen uitproberen.
Er is ook voor ons nog heel veel te ontdekken en te leren. Op dit onderwerp zijn meer bewoners nodig die zich in dit onderwerp willen verdiepen en een bijdrage willen leveren. Wat betekent van het gas af voor onze wijk en voor jouw woning? Welke maatregelen zijn zowel goed voor de hetere zomers en voor de winterperiode? Wat zijn de financiële consequenties? Kun je die wel betalen? Worden wij als proefkonijnen met hogere dag gemiddelde kosten opgezadeld voor oplossingen die uiteindelijk minder rendabel zijn? Zijn er alternatieven die de gemeentelijke projectgroep ons niet wenst voor te schotelen? Etc. Etc. Er zijn nog veel vragen om beantwoord te krijgen.
Meld je aan via info@brs-denhaag.nl als lid werkgroep Kla/Etr.

Werkgroep Stedenbouw (Bestemmingsplan, bebouwing)

Het CID en dus onze wijk, lijkt de opmaat voor agressieve bouwplannen voor verdichting en echt hoge hoogbouw. Dat kan betekenen dat onze wijk over enkele jaren de nieuwe bouwput wordt.
De gemeente is o.a. plannen aan het ontwikkelen voor flinke sloop en nieuwbouwprojecten voor “resten” aan de Schedeldoekshaven en de Ammunitiehaven van nu nog relatief nieuwe bestaande bouwwerken. Gaan die door, dan kan je van de Schedeldoek-/Ammunitiehaven i.p.v. een “tijdelijke” bouwput van 5 jaar voor de OCC torens uitgaan van 10 jaar groot ongemak.
Des te meer reden om binnen BR/S ook een stedenbouwkundige werkgroep te formeren! We hebben daarom dringend een actieve werkgroep nodig die doet wat de werkgroep Verkeer doet maar dan met betrekking tot bebouwing en bouwprojecten.
Daarom, geef je op via info@brs-denhaag.nl als lid werkgroep Stedenbouw.

Webeditor/-redacteur

Onze website moet weer bij de tijd gebracht worden. Ik heb daar al een miniem begin mee gemaakt. En het moet veel beter. Maar daarvoor hebben we een of enkele enthousiasteling(en) nodig die zich er voor wil(len) inzetten dat we veel meer informatie op de site krijgen in een goede structuur en liefst ook aantrekkelijk en modern weergeven.
Kortom: Vind je het leuk om je met de inhoud en vorm van dit nuttige medium voor onze wijk bezig te houden? Meld je dan aan via info@brs-denhaag.nl als lid werkgroep Website.

Met vriendelijke groet,
Peter Oosterling