Uitleg gebruik LER-tool

Hieronder volgt enige uitleg hoe dit LER gereedschap te gebruiken.

Op uitdrukkelijk verzoek van de samenwerkende bewonersorganisaties (in de Pr8 wijken) is er gelobbyd voor een nul-meting voor heel het CID gebied.
De deelgebieden die daar binnen vallen hebben helaas de voor ons onhandige indeling van o.a.:
Uilebomen (= incl. Spuikwartier) en
Stationsbuurt (= incl. Rivierenbuurt)

Rekeneenheden:
(Lees voor het teken #: aantal)
Huidige aantallen voor Rivierenbuurt en Spuikwartier:
– # woningen: 4.500
– # bewoners: 7.500

Voorlopig toegekend in de structuurvisie CID 2040-plan voor:
Stationsbuurt (dit is incl. Rivierenbuurt)
– # woningen: 3.000
    dit betekent:
– # extra bewoners: ± 6.000

Wat betekent dit voor onze wijk?

Ga in het LER-tool naar
het 2e blok: Leefomgeving
De eerste kolom: Aantal bomen per inwoner:
CID breed:         0,28 boom
Uilebomen:       0,23 boom (= incl. Spuikwartier)
Stationsbuurt: 0,20 boom (= incl. Rivierenbuurt)

Als toelichting bij de details staat er:
De norm die we hanteren is: 1.32 boom (vergeet het % teken dat er staat.)

Resulterende aantallen en Conclusies:
  • Per inwoner is het Spuikwartier dus net iets gunstiger af dan de Rivierenbuurt bewoner.
  • Voor de Rivierenbuurt/Spuikwartier zijn er nu 0,2 boom x 7500 = 1500 bomen geteld.
  • Er zouden nu al 1,32 boom x 7.500 inwoners = 9.900 bomen moeten staan!
  • Er is nu al een tekort van 8.400 bomen!
  • Mochten de 3.000 in onze buurt geparkeerde extra woningen er echt komen,
    dan is het tekort:
    1,32 boom x 13.500 bewoners – 1.500 bomen = 16.320 bomen.


Of neem het blok: Ruimtegebruik
De 2e kolom: Oppervlakte (m2) groen per woning
CID breed: groen per woning:         40 m2
Uilebomen: groen per woning:          3 m2 (= incl. Spuikwartier)
Stationsbuurt: groen per woning:   7 m2 (= incl. Rivierenbuurt)

Als toelichting bij de details staat er:
De norm die we hanteren is: 75 m2.

Conclusie:
Rivierenbuurt en Spuikwartier zitten zeer zwaar onder de norm van 75 m2 groen per woning.