Kijk van partijen

op belangrijke wijkzorgen

Digitaal Verkiezingspalet

Wat vinden politieke partijen over zorgen, die in onze wijk spelen?
Het BRS bestuur heeft, toen we nog niet in grote getale bij elkaar mochten komen vanwege Corona, een alternatief bedacht voor een politiek debat. We zijn bijzonder trots dat wij dit Digitaal Verkiezingspalet u als wijkbewoners aan kunnen bieden.

Toegespitst op aandachtspunten die juist in onze wijk en het centrum spelen, maakt deze vragen en antwoorden relevanter voor onze bewoners. En bepaalt dus ook vaak de politieke keuze die we willen maken op gemeentelijk niveau.
Via de onderstaande films wordt u bijgepraat en geïnformeerd welke oplossingen Haagse partijen, die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart a.s., willen aandragen.

Onderwerpen, Vragen & Antwoorden

Onderwerp: Verkamering
Vraag: Vastgoedcowboys zien huizen in onze wijk als lucratieve investering. Wat vind uw partij van deze ontwikkeling en hoe denkt uw partij dit te kunnen stoppen

Onderwerp: Hitte-eiland
Vraag: In de zomer loopt de temperatuur in het centrum hoog op, er is nauwelijks sprake van vergroening en verkoeling.
Wat gaat uw partij ondernemen om dit zgn. hitte-eiland effect aan te pakken?

Onderwerp: Verplaatsing prostitutie
Vraag: De gemeente wil de prostitutiezone Doubletstraat en Geleenstraat verplaatsen naar de Sporendriehoek aan de Lekstraat. Er wordt zelfs gesproken over concentratie in de Geleenstraat.
Hoe kijkt uw partij tegen dat initiatief aan?

Onderwerp: Verkeer
Vraag: Onze wijk zit ingeklemd tussen twee viaducten en de drukke Lekstraat (Centrumring) en heeft daar veel overlast van.
Hoe denkt uw partij deze verkeersoverlast en bijbehorende milieuproblematiek aan te pakken?

Onderwerp: Segregatie
Vraag: Deze wijk kent een sterke cultuur van sociale segregatie.
Wat kan uw partij initiëren of bijdragen om een positief geluid en meer saamhorigheid in onze wijk terug te brengen?

We hopen dat je hiermee een beter beeld hebt gekregen wat onderstaande partijen voor onze wijk denken te kunnen doen.

Deelnemers waren:
Imro Blom | INL
Robert Barker | Partij voor de Dieren
Suzanne Piet | PvdA
Rick Hoefsloot | SP
Geert Tomlow | 50PLUS
Jolijn Standhardt | CDA
Elisa van Dam | ChristenUnie/SGP
Darek Przytula | FvD
Maarten De Vuyst | GroenLinks
Rachid Guernaoui | Hart voor Den Haag / Groep de Mos
Peter Bos | Haagse Stadspartij

We willen deze 11 van de 21 kandidaten hartelijk danken voor hun medewerking! Ontbrekende partijen, die op de Haagse kandidatenlijst staan, hebben zich niet- of te laat aangemeld.