Werkgroep Verkeer

Als werkgroep Verkeer hebben wij hard gewerkt aan een Verkeersagenda Rivierenbuurt/Spuikwartier op de hoofdlijnen en samenhang van alle verkeerknelpunten van onze wijk. Door een volledig beeld van onze wijk te schetsen met alle niveau’s van oplossingen hopen we als serieuze gesprekspartner voor de gemeente zo goed mogelijk gehoord en gevolgd te worden.
Als 2e hebben we een uitbreiding geschreven op het grote knelpunt Rijswijkseplein en de mogelijke oplossingen van de vele knelpunten in de directe omgeving, inclusief mogelijke vergroening van het plein, overeenkomstig de toekomstvisioenen van de gemeente!

Alle bewoners hebben gedurende 2 maanden commentaar kunnen leveren op de conceptversie. Het rapport Verkeersagenda Rivierenbuurt/Spuikwartier en Voorstel verbetering Verkeerscirculatieplan  zijn beschikbaar.

Wat hebben we  gedaan?
– Afspraken met hoogste beleidsambtenaar verkeer
– Officiële presentatie aan wethouder Van Asten
– Structureel overleg met gemeente over de aanbevelingen
– Delen met alle politieke partijen
– Delen met lokale media en belangengroepen

Welke andere ambities zijn er?
– Behoefte aan Leefbaarheid Effect Rapportage tool voor het hele CID gebied en in 2e instantie voor de Rivierenbuurt en het  Spuikwartier.
– Uitbouw van verkeersvisie naar complete gebiedsvisie
inclusief stedelijke ontwikkeling, LER, etc.
– Participatie & Afspraken met gemeente en gemeenteraad over:
• Herinrichting Pletterijkade
• Herinrichting Boomsluiterskade/Zwarteweg
• Verhuizing & bestemming prostitutiezone
• Ontwikkelingsplannen Binckhorst
• Ontwikkelingsplannen CID
• Eindsituatie Schedeldoekshaven/Turfmarkt/Spuiplein

Reacties zijn van harte welkom en bij voorkeur per email naar:
info@brs-denhaag.nl

Wij horen graag van u.

De werkgroep Verkeer

Lorens Habing
Dieter Kleinjan
Peter Oosterling