Actie wensen overzicht

De volgorde is semi willekeurig en soms ingekort omwille van de overzichtelijkheid:
1- Klein concert buiten
2- Ontmoeten / Huiskamer O3
2- Donatie pooltafel annex tennistafel annex vergadertafel aan BRS
3- Bos bloemen voor en gesprek met Theaterhuis
3- Theater-dag voor kinderen van de wijk

S- Wens voor Safioen Amir
S- Mannen in oranje pakken

A- Wormenhotel + Plantenbieb op Weteringplein
A- Plantenbieb + openbare Boekenkast op Deltaplantsoen
A- Meer inzamelpunten & plaatsing GFT-bak

O- Vrijwilligers schoonhouden Clioplein
O- Kruidentuin in seniorencomplex aan Nieuwe Haven
O- Speelplek voor sport en spel in Zuid
O- Drijvende tuinen in de gracht
O- Vuilcontainers bovengronds vervangen door ondergrondse
O- Het beste voor iedereen

Wens voor Safioen Amir
Alle instanties laten het afweten.
Ik wens een eigen plekje voor haar. Zij is op 30 oktober getroffen door een acute (lage) dwarsleasie. Door een hoogwerker uit haar woning (2 hoog) getild. Zij kan NOOIT meer terug naar huis……
Kan iemand voor haar een gelijkvloers plekje regelen? Zodat zij verder kan met haar leven?
In een electrische rolstoel kan zij nog zoveel. “
Nu “woont zij al 10 weken in het Westeinde ziekenhuis “zonder” uitzicht op een eigen plekje. Zij wordt ook niet behandeld. Zij is pas 48 jaar en wacht, wacht, wacht …..

Onze schoonmakers
Mijn wens betreft `de mannen in oranje pakken’, de mannen (en vrouwen?) die iedere dag op pad zijn om onze buurt schoon te houden. Mijn wens is dat ze één dag, i.p.v. te werken, verwend gaan worden door de bewoners van onze buurt.
Hoe ik dat ongeveer voor mij zie?
Ze mogen dan uitslapen en relaxen op het Deltaplantsoen. Buurtbewoners voorzien hen daar van lekkere hapjes en drankjes. Ze mogen voetballen / badmintonnen /jeu de boulen / of waar ze maar zin in hebben. De muziekleraar van de Jan van Nassauschool kan samen met een klas een concertje voor hen geven. De buurtmasseur kan massage geven, de buurtkapper kan open-lucht knippen, enfin…, er valt van alles te bedenken.
Uiteraard is hier dan wel instemming van de werkgever van deze ‘oranje mannen’ voor nodig.

Klein concert buiten
Wij dachten aan de bewoners van de aanleunwoningen van het verzorgingshuis. Zij hebben een roerig jaar achter de rug.
Zouden de muzikanten van Amare een klein concert kunnen verzorgen voor deze bewoners? Bij voorkeur op straat zodat de buurt erbij betrokken kan worden.

Ontmoeten / Huiskamer O3
Als straks COVID-19 onder controle is, kan men weer normaal bij elkaar zijn.
Voor de buurtbewoners en de BRS-vrijwilligers kan een eigen ontmoetingsplek in O3 een welkome aanvulling zijn voor de sociale interactie in de wijk.
Ik denk dan aan een vaste, herkenbare en gezellig ingerichte ontmoetingsruimte, een “huiskamer” in O3, waar we vrijwilligers en buurtbewoners een kopje koffie en thee aanbieden, vragen aanhoren en op de juiste wijze adresseren.
Het mooie O3 verdient meer aanloop en zou zo veel meer een echt buurtcentrum kunnen worden.
BRS, Zebra en school zouden hier gezamenlijk actie op kunnen ondernemen.

Donatie pooltafel annex tennistafel annex vergadertafel aan BRS
Het lijkt me leuk als zowel jong als oud in die huiskamer kan poolbiljarten, pingpongen als vergaderen en buiten ook nog kan jeu de boulen. Kortom samen actieve en passieveren dingen doen en elkaar vaker kunnen ontmoeten.

Bos bloemen voor en gesprek met Theaterhuis
Met de komst wijkbewoner SH van het Haags Theaterhuis krijgt het mooie oude bedrijfspand aan de Zaanstraat een culturele bestemming.
Daarom is mijn wens dat wij met de hele buurt aan S en haar team een grote bos bloemen sturen om hen te laten weten dat ze van harte welkom zijn in onze wijk.
Door corona is gezamenlijk theater maken onmogelijk en alles moet online. Een moeilijke tijd dus, ook voor hen.

Bij de bos bloemen zou een uitnodiging voor een gesprek kunnen zitten: laten we als buurt en theaterhuis met elkaar in gesprek gaan en samen bekijken wat we in de toekomst kunnen organiseren om onze wijk nog leuker en leefbaarder te maken en buurtbewoners te betrekken bij het theaterhuis. Ik zie allerlei mogelijkheden voor me: van een culturele open dag met kleine optredens door de hele wijk tot een heus buurtfestival op het plein voor O3, samen met musici, theatermakers, dansers, beeldend kunstenaars en cultureel ondernemers die in de wijk wonen of werken (ook de organisaties die in Amare komen willen misschien wel meedoen; zij hebben aangegeven graag in contact te komen met de bewoners van onze wijk). Misschien startend met een groot feest als straks corona eindelijk overwonnen is? Daar zal denk ik de hele buurt een positieve impuls van krijgen.

Theaterdag voor kinderen van de wijk
Wij, het Haags theaterhuis, zouden jullie wensactie graag willen ondersteunen met een gebaar van ons uit.
Voor de kinderen van basisschoolleeftijd in de wijk willen we een theaterdag aanbieden. Geheel Corona proef uiteraard!
Een dag waar de kinderen kunnen theater maken, theater kijken, samen zijn, plezier maken.
Het lijkt ons leuk om op korte termijn kennis te maken met jullie (live of online)!

Wormenhotel + Plantenbieb op Weteringplein
Onze buurman is initiator voor een wormenhotel en een plantenbibliotheek op het Weteringplein (zie artikel WIJkrant). Hij heeft zelf al subsidie aangevraagd. Maar dit is niet genoeg en nog onzeker. Ik gun hem en de buurt dat dit slaagt. Hier in de buurt zijn al wat mensen die toegezegd hebben om hem te helpen, maar hij kan wel meer steun gebruiken.

Plantenbieb + openbare Boekenkast
Ik wens voor de buurt het volgende:
Voor op het Deltaplantsoen een Plantenbieb en Openbare Boekenkast.

Meer inzamelpunten & plaatsing GFT-bak
Ik zou het mooi vinden als afvalscheiding meer wordt gestimuleerd in de wijk. Bijv. door meer inzamelpunten en de beschikbaarheid van een GFT-bak. Die laatste zou kunnen worden ingezet om compost te maken, waar buurtbewoners gebruik van kunnen maken bij het vergroenen van de wijk.

Team schoonhouden Clioplein
Mijn wens is dat er een groep vrijwilligers komt om het vuil op het Clioplein en de trappen van en naar dat plein in te dammen.

Speelplek voor sport en spel in Zuid
AO van de Broodbrouwers heeft vorige zomer het idee geopperd om van (een deel van) het leegstaande parkeerterrein naast de Broodbrouwers een plek te maken voor sport en spel met een uitgang vanuit de Broodbrouwers.
Het voordeel is dat er dan ook meer contacten gelegd kunnen worden in Zuid. Het is een plek waar mogelijk in de toekomst gebouwd zal worden. Maar misschien kan het samengaan.
Ik gun A en zijn team een mooie doorstart met het restaurant en de buurt een gezellige plek om niet alleen wat te drinken en te eten, maar ook een ontmoeting met sport en spel.
Ik denk dat A daar zeker nog wel hulp bij kan gebruiken.

Drijvende tuinen in de gracht
De voordelen voor zowel mens als dier/natuur zijn legio (plezierig aanzicht, verbetering biodiversiteit, verbetering waterkwaliteit, iets waar potentieel de hele buurt plezier aan heeft) en het onderhoud kan met een groepje vrijwilligers gedaan worden op gezette tijden.
Ik weet dat volgend jaar er begonnen zal worden met kade renovatie, maar deze tuinen drijven en zijn dus eenvoudig (tijdelijk) te verplaatsten naar een andere deel van de gracht waar nog meer mensen er kennis mee kunnen maken 🙂
JvH

Hierbij wat links zodat jullie waarschijnlijk een veel beter idee krijgen.

Vuilcontainers bovengronds vervangen door ondergrondse
Die oude bovengrondse (sommige zijn zelfs geblakerd en of gedeukt) papier-, plastic- en glasbakken in onze wijk vervangen door ondergrondse bakken.
Ik zie in andere buurten dat het er op die manier verzorgder uitziet.
Dat zou onze buurt in mijn ogen qua uitstraling kunnen upgraden.
Hoe eenvoudig is het.

Kruidentuin in Seniorencomplex in Nieuwe Haven
Ik zou het heel leuk vinden als er een kruidentuin zou komen in ons wooncomplex. Dat werkt verbindend.
We kunnen er thee mee zetten. Of lekkerder mee koken en daarvoor de recepten uitwisselen.

Het beste voor iedereen
Mijn wens is dat, in dit mooie jaar 2021, alle bewoners van ónze buurt, van baby tot de ‘oudste’, een dak boven het hoofd hebben en geen armoede ondervinden. Iedereen heeft elke dag een warme maaltijd en kan zonder angst leven.