Werkgroep Verkeer

Als nieuwe werkgroep Verkeer hebben wij de afgelopen maanden hard gewerkt aan een Verkeersagenda Rivierenbuurt/Spuikwartier op de hoofdlijnen en samenhang van alle verkeerknelpunten van onze wijk. Door een volledig beeld van onze wijk te schetsen met alle niveau’s van oplossingen hopen we als serieuze gesprekspartner voor de gemeente zo goed mogelijk gehoord en gevolgd te worden.
We hebben nu een 1e concept rapport Verkeersagenda Rivierenbuurt/Spuikwartier klaar ter evaluatie door alle bewoners van onze wijk.

Wij zullen het zeer op prijs stellen om van u als bewoners te vernemen wat uw op- en aanmerkingen zijn. Met name willen we graag weten of alle belangrijke knelpunten genoemd zijn en of er nog andere oplossingen benoemd moeten worden.

Reacties zijn van harte welkom en bij voorkeur per email naar: tom@verdaat.org

Wij horen graag van u.

De werkgroep Verkeer
Tom Verdaat
Lorens Habing
Dieter Kleinjan
Peter Oosterling