Werkgroep Verkeer

Als werkgroep Verkeer hebben wij de afgelopen maanden hard gewerkt aan een Verkeersagenda Rivierenbuurt/Spuikwartier op de hoofdlijnen en samenhang van alle verkeerknelpunten van onze wijk. Door een volledig beeld van onze wijk te schetsen met alle niveau’s van oplossingen hopen we als serieuze gesprekspartner voor de gemeente zo goed mogelijk gehoord en gevolgd te worden.


De afgelopen 2 maanden hebben alle bewoners commentaar kunnen leveren op de conceptversie. We hebben nu versie 1.1 van het rapport Verkeersagenda Rivierenbuurt/Spuikwartier klaar.

Wat gaan we doen in 2019 ?
– Afspraak met hoogste beleidsambtenaar verkeer [gepland]
– Officiële presentatie aan wethouder Van Asten [gepland]
– Structureel overleg met gemeente over de aanbevelingen
– Delen met alle politieke partijen
– Delen met lokale media en belangengroepen

Welke andere ambities zijn er?
– Behoefte aan Leefbaarheid Effect Rapportage tool
voor de Rivierenbuurt en het  Spuikwartier.
(We verwachten binnenkort een proefversie te mogen gaan gebruiken)
– Uitbouw van verkeersvisie naar complete gebiedsvisie
inclusief stedelijke ontwikkeling, LER, etc.
– Participatie & Afspraken met gemeente en gemeenteraad over:
• Verhuizing & bestemming prostitutiezone
• Ontwikkelingsplannen Binckhorst
• Ontwikkelingsplannen CID
• Eindsituatie Schedeldoekshaven/Turfmarkt/Spuiplein

Reacties zijn van harte welkom en bij voorkeur per email naar: tom@verdaat.org

Wij horen graag van u.

De werkgroep Verkeer
Tom Verdaat
Lorens Habing
Dieter Kleinjan
Peter Oosterling